CZK | EUR
Rychlá objednávka

Všeobecné obchodní podmínky

FLORASIS spol. s.r.o.  -  Obchodní podmínky

Dodací a obchodní podmínky firmy FLORASIS spol. s.r.o., Jezbořice 108, Pardubice, 530 02, IČ:49813331

 

Základní ustanovení

Níže uvedené dodací podmínky jsou nedílnou součástí veškerých objednávek a uzavřených smluv dodavatelem, jejichž předmětem je veškeré nabízené zboží

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží kupujícím.

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu www. florasis.cz jsou v souladu s § 273 obchodního zákoníku č.513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, součástí kupních smluv uzavřených na základě objednávky zákazníka mezi firmou firmy FLORASIS spol. s.r.o., Jezbořice 108, Pardubice, 530 02 jako dodavatelem a zákazníkem, jejichž předmětem je dodávka zboží dle výběru na www.florasis.cz

 

Cena zboží a služeb

Cena zboží a služeb se řídí ceníkem, který je součástí e-shopu na webové prezentaci www.florasis.cz. Cena po uzavření smlouvy je neměnná a pro obě strany smlouvy závazná.

Cena poštovného uvedená na e-shopu je stanovená pro Českou a Slovenskou republiku. Objednávka z ostatních zemí, bude vykryta na základě vzájemné dohody.

 

Objednání zboží a služeb

Objednávku je možno podat: prostřednictvím webových stránek - http://www.florasis.cz.Objednávka musí obsahovat: číslo artiklu, druh zboží, termín dodání, místo dodání (jméno, adresu, telefon příjemce), identifikační údaje objednavatele (jméno, adresu, telefon). Dodavatel si vyhrazuje právo ověřit pravost objednávky telefonicky. Objednávka je pro obě strany závazná a považuje se za dokončenou uhrazením ceny za zboží a služby, případně poměrné části, kterou může stanovit dodavatel. Pokud objednávka neobsahuje všechny výše uvedené údaje a byla zaplacena, rozhoduje dodavatel o její platnosti. Smlouva je splněna dodáním zboží příjemci.

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atd.

Prodávající má právo stornovat objednávku z důvodu, že zboží již nevyrábí. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Platební podmínky

Platbu je možné realizovat buď v hotovosti nejpozději při převzetí zboží (dobírka), bankovním převodem na účet dodavatele nebo platební kartou. Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele dnem zaplacení kupní ceny. Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceně vč. DPH na účet prodávajícího nebo převzetí platby v hotovosti.

Objednatel se zavazuje uhradit mimořádné náklady, které vznikly, pokud si objednatel objednané zboží nevyzvedne a toto bude vráceno dodavateli.

Vlastnická práva na zboží přecházejí na kupujícího dnem uhrazení částky za objednané zboží a služby.

 

Platba na prodejně

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

 

Termín dodání

Termín dodání je stanoven na e-shopu na každém objednaném produktu. Vzhledem k šíři nabízeného sortimentu nelze garantovat nevyprodání skladových zásob a s tím spojené prodloužení dodací lhůty.

 

Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo se vztahuje pouze na nepodnikatelské subjekty. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Kontaktujte nás (písemně), že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu. Pokud jste již zboží obdržel-a a převzal, zašlete jej zpět na adresu FLORASIS spol. s.r.o., Jezbořice 108, Pardubice, 530 02 a to za následujících podmínek: nesmí být použité, musí být nepoškozené, musí být kompletní (originálně zabalené atd.) s originálem dokladu o koupi. Zboží posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku). V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 

Ochrana osobních dat

Osobní data, která uvede objednavatel v objednávce, slouží pouze ke správnému uskutečnění a plnění objednávky.

Osobní data jsou uchovávána v souladu se zákony České republiky a nebudou poskytnuta třetí osobě ani použita pro komerční nabídku nesouvisející s internetovým obchodem www.florasis.cz bez souhlasu nositelů těchto dat. Požadavek zákazníka na nezasílání těchto informací bude respektován.

 

Reklamace

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanoveními Občanského zákoníku 40/1964 Sb. Reklamovat kvalitu, nebo množství je možné pouze při převzetí zásilky. V případě oprávněné reklamace má objednatel právo na výměnu zboží, nebo dodání zboží.

Zaručujeme Vám, že v našem virtuálním obchodě poskytujeme stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jaké jsou platné v kterékoliv běžné kamenné prodejně, a které jsou v souladu s platným obchodním zákoníkem, resp. občanským zákoníkem.

Reklamace lze uplatňovat písemně, prostřednictvím emailu nebo osobně v sídle naší společnosti FLORASIS spol. s.r.o., Jezbořice 108, Pardubice, 530 02.

 

Závěrečná ujednání

Stornování objednávky je možné před vyskladněním zboží. Pokud bude storno objednávky učiněno později, bude účtována dle zákona částka vynaložená na zaslání zboží.